Tafeltennis Nijmegen

  

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)


Tafeltennis Nijmegen streeft naar een Veilig Sportklimaat. Dat wil zeggen dat de vereniging “Iedereen de gelegenheid biedt om op eigen niveau tafeltennis te spelen in een veilige en prettige omgeving.”


Daarbij horen de omgangsregels voor alle TN leden (nog op te stellen), en de gedragscodes voor trainers (https://centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes/gedragscode-voor-trainerscoaches-en-begeleiders) en voor sporters (https://centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes/gedragscodes-voor-sporters). Die moeten ervoor zorgen dat “veilig” betekent dat iedereen mee kan doen en erbij kan horen. En “prettig” betekent dat TN iedereen de kans wil geven te sporten en zo bij te dragen aan positieve onderlinge ontmoetingen.


Veilig Sporten
Grensoverschrijdend gedrag (https://centrumveiligesport.nl/grensoverschrijdend-gedrag) is al het gedrag dat over jouw grenzen gaat. Denk hierbij aan pesten, intimidatie (seksueel of verbaal), machtsmisbruik, uitsluiting, stalking.
Als er iets niet goed gaat op het gebied van dat veilige sportklimaat (veilig en prettig) kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van Tafeltennis Nijmegen. . Hier stelt ze zich voor en vind je hoe haar te bereiken.
Een gesprek met de VCP is altijd vertrouwelijk en helpt je verder op weg om jouw klacht of jouw gevoel serieus te nemen.


Vertrouwelijk gesprek
De VCP van TN is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of die over een concreet incident een vertrouwelijk gesprek wil voeren. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, vrijwilligers, bestuur, etc.


De taak van de VCP is het bieden van een luisterend oor, het geven van een advies over een mogelijke aanpak en vooral heeft de VPC een procedureel adviserende rol.
De VCP is onafhankelijk en onpartijdig. De VCP handelt volgens het protocol van het NOC-NSF.
De taak in het kort:
1. Eerste opvang/ laagdrempelige aanspreekpunt.
2. Doorverwijzen.
3. Meedenken / uitdragen op het gebied van preventief beleid.

Als je liever buiten de vereniging TN met een vertrouwenspersoon wilt praten kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van de Nederlandse Tafeltennisbond (06- 3612 1487 of mail: vertrouwenscontactpersoon@tafeltennis.nl.).

In het geval van seksuele intimidatie kun je  rechtstreeks met de vertrouwenspersoon van NOC*NSF, of bellen met de politie (0900-8844).
Je kunt je melding ook doen bij het Centrum voor Veilige Sport: https://centrumveiligesport.nl/contact