Tafeltennis Nijmegen

  

Nieuws en agenda

 

                                    

 

Nieuws


Terug naar overzicht

21-12-2018

Nieuwsbulletin december 2018

TN-Bulletin 3, december 2018
– Jubileum – Bestuursperikelen – Subsidies – Kalender – Feestdagenwens

Onze Jubileum-feesten
Vier in totaal en ze zijn fantastisch geweest,
met als hoogtepunt het feest op 8 december !
Niets dan lof voor Albert, Ingrid, Sophie en Dirk, die er samen veel energie en tijd ingestoken hebben om ons jubileum op waardige wijze te vieren en met veel genieten, voor elk wat wils. Het vieren van dit jubileum zal dan ook alleen maar goede herinneringen oproepen voor al degenen, die aan één of meerdere feesten meegedaan hebben.
ALBERT, INGRID, SOPHIE EN DIRK: DANK JULLIE WEL !!!

Bestuursperikelen besturen

* Nieuw bestuur:
Uit TN-Bulletin 2, november 2018: “Momenteel is het bestuur een opdracht aan het formuleren voor een selectiecommissie, alsmede hoe de nieuwe bestuursleden geworven zullen worden. Tevens is zij in gesprek met enkele mensen om te komen tot zo'n commissie. Wordt vervolgd.”
De taak van een selectiecommissie is geformuleerd. Kort gezegd komt het er op neer, dat zij aspirant bestuursleden, die voldoen aan de opgestelde profielen, selecteren en schriftelijk voordragen aan de ALV.
Vier mensen hebben we bereid gevonden met die taak aan de slag te gaan:
Caroline Kooij, Martijn Spithoven, Martin van Summeren en Sophie Popma.
Zij worden door Henk van Oosteren en Paul Wijnhoven bijgestaan op onderdelen zoals het opstellen van wervingsteksten (de werving blijft als taak in hoofdlijn bij het bestuur), aanspreekpunt zijn, en dergelijke. Het is de bedoeling, dat in december en anders begin januari de eerste acties voor werving zichtbaar worden op de website van TN, in de week- en wijkbladen, vrijwilligerscentrale en zeker ook in jullie eigen mail-boxen, alsmede in die van oud-leden en van ouders van jeugdleden.
De eerst oproep is door mij gedaan op het jubileumfeest op 8 december en herhaal ik:
“We zijn namelijk op zoek naar een nieuwe voorzitter en een bestuurslid. Ik wil aan eenieder, die bestuurservaring heeft, vragen om serieus na te denken een functie op je te nemen bij je geliefde tafeltennisvereniging. Deze maand komt hierover meer uitleg op de website van TN. Bekijk deze en reageer !”
Wordt vervolgd.

* Werkplan(ning):
De huidige bestuursleden hebben toegezegd aan te blijven totdat er een nieuw bestuur benoemd is.
In het kader van het verbeteren van de communicatie gaan we de komende maand een werkplan(ning) maken op de volgende punten:
– De verschillende deelgebieden/ activiteiten verdelen we onder elkaar,
zodat de leden weten waar ze voor wat bij wie moeten zijn.
– De verschillende commissies/werkgroepen verdelen we onder elkaar.
De bedoeling is om dan ook daadwerkelijk in gesprek te gaan met die groepen.
– We bepalen, wat we de komende tijd ( tot een nieuw bestuur is aangetreden ) gaan oppakken en ook waar kunnen maken en wat niet.
– We gaan maandelijks op de eerste donderdag van de maand vergaderen.
– In de daarop volgende week moet er een TN-bulletin verschijnen.
– In het TN-bulletin komt actuele informatie over het reilen en zeilen van de vereniging, een beknopt verslag van de bestuursvergadering en een kalender, wat er de komende maand aan acties en activiteiten zijn.

In het TN-bulletin van februari 2019 komt de inhoud van dit werkplan.

* Subsidies
Een overzicht van de subsidies die voor dit jaar en komend jaar zijn/worden aangevraagd:
– Gezonde sportkantine 2018 ( 2019 wordt aangevraagd ).
– Jubileum 2018.
– Meedoen-regeling gemeente Nijmegen voor 2018 en 2019.
– Trainingsuren speciale doelgroepen 2018 en 2019.
– Deskundigheidsbevordering 2019.
– Deskundigheidsbevordering trainer 2019 (bij de NTTB).
– Nederlandse kampioenschappen Jeugd 2019.
– Onderhoud gebouw 2019.

* Maandkalender januari 2019
Donderdag de 3e: Bestuursvergadering.
Zaterdag de 5e: Afdelingskampioenschappen Jeugd, Nijmegen.
Zondag de 6e: Afdelingskampioenschappen Senioren, Nijmegen.
Zondag de 13e:Clubkampioenschappen met de Nieuwjaarstoost.
Zaterdag de 19e: Para ranglijsttoernooi, Zoetermeer.
Starterstoernooi, Zevenaar.
Zaterdag de 26e: NK CD Senioren.
Zondag de 27e: NK B Senioren.

* Feestdagenwens
Het jubileumjaar 2018 is voor TN bijna voorbij. Het jubileum is goed gevierd !
Wat 2019 gaat brengen, moeten we afwachten. Het zal zeker financieel gezien een spannend jaar worden. Hopelijk hebben we snel een nieuw bestuur, wat met vereende krachten, energiek en met veel bestuurservaring aan de slag gaat.
Op dit moment wenst het bestuur iedereen :
FIJNE FEESTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2019.

( Dit bulletin is opgesteld namens het bestuur door Paul Wijnhoven in de hoedanigheid van vice-voorzitter. )Terug naar overzicht