Tafeltennis Nijmegen

  

Nieuws en agenda

 

                                    

 

Nieuws


Terug naar overzicht

22-01-2019

Bestuursleden gezocht voor tafeltennis Nijmegen !!!

Tafeltennis Nijmegen, een gezellige sportvereniging met ongeveer 200 leden en een eigen sporthal aan de Luciaweg (Nijmegen Oost), zoekt een nieuwe voorzitter en een bestuurslid, omdat enkele huidige bestuursleden een stapje terug willen doen. De grote uitdaging voor het bestuur is het financieel gezond maken (en houden) van de vereniging, zorgen voor goede voorwaarden voor de vrijwilligers en het bevorderen van de bestaande prettige sportieve sfeer in onze vereniging met een groeiend aantal 55-plussers en een energieke groep competitiespelers van zowel jeugdigen als senioren.

Wij zoeken met name kandidaten met enige bestuurservaring in het verenigingsleven, met een ‘sportief hart’ en liefst ook met enige ervaring in financiële huishouding van een vereniging. Gevoel voor en ervaring met overleg met Gemeentelijke overheden en andere belangrijke relaties van de vereniging wordt eveneens op prijs gesteld.

Het bestuur vergadert gemiddeld 1 keer per 4 tot 6 weken. De totale tijdsbesteding is afhankelijk van de manier van invullen. Als u belangstelling hebt voor een van deze functies of nadere toelichting zou willen, dan kunt u contact opnemen met waarnemend voorzitter Paul Wijnhoven, telefonisch bereikbaar op woensdag, donderdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur op 024-3446492 of per email: p.wijnhoven@simpc.nl


Profielen
Voorzitter

Doel:
het besturen van de vereniging en het leiden van het dagelijks en algemeen bestuur.

Taken: van de voorzitter

– draagt zorg voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid,
samen met de overige bestuursleden.
– neemt verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van statuten,
huishoudelijk reglement, aangegane en te sluiten contracten.
– vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe en onderhoudt contacten,
voorzover deze niet gedelegeerd zijn, met voor de vereniging belangrijke instanties, waaronder de gemeente.
– volgt externe ontwikkelingen en stemt deze, in overleg met het bestuur,
waar nodig af op de organisatie van de vereniging.
– legt twee maal per jaar verantwoording af aan de leden van de vereniging.
– bereidt voor en leidt bestuurs- en algemene ledenvergaderingen.

Vaardigheden: de voorzitter is in staat tot

– leiding geven aan en coördineren van activiteiten en taken in een vereniging.
– delegeren van taken en stimuleren van samenwerking tussen leden.
– inspireren en enthousiasmeren van bestuursleden en vrijwilligers.
– aandacht geven en luisteren, mensen tot elkaar brengen en oplossen van conflicten.

Tijdsbesteding: naar eigen inzicht.
Formeel moet de voorzitter zich houden aan de jaarplanning en de overige afspraken, die binnen de vereniging zijn gemaakt.


Secretaris
Doel:
zorg dragen voor een verantwoord beheer van de administratie en communicatie van de vereniging.

Taken: van de secretaris
– draagt zorg voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid,
samen met de overige bestuursleden.
– behandelt in- en uitgaande post.
– geeft de noodzakelijke informatie door aan bestuur, commissies, leden.
– maakt een jaarkalender met alle activiteiten, de vereniging betreffend.
– maakt een jaarkalender met daarin alle formele verplichtingen van de vereniging
en alle voorschriften, vergunningen en subsidiemogelijkheden.
– volgt externe ontwikkelingen en stemt deze, in overleg met het bestuur,
waar nodig af op de organisatie van de vereniging.
– houdt een archief bij met alle voor de vereniging belangrijke gegevens.
– legt twee maal per jaar verantwoording af aan de leden van de vereniging.
– bereidt bestuurs- en algemene ledenvergaderingen voor en stelt de agenda op,
in overleg met de voorzitter.
– notuleert deze vergaderingen.
– stelt in overleg met betrokkenen jaarverslagen op.

Vaardigheden: de secretaris
– is nauwkeurig en ordelijk op dit gebied.
– onderscheidt hoofd- en bijzaken.
– beschikt over contactuele en organisatorische vaardigheden.
– kan overweg met de computer en computerprogramma's op dit gebied.

Tijdsbesteding: naar eigen inzicht.
Formeel moet de secretaris zich houden aan de jaarplanning en de overige afspraken, die binnen de vereniging zijn gemaakt.

Penningmeester
Doel:
beheren van de financiële zaken van de vereniging.

Taken: van de penningmeester
– draagt zorg voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid,
samen met de overige bestuursleden.
– beheert en bewaakt de binnenkomende en uitgaande geldstromen.
– vertaalt beleid en activiteiten in geld en in informatie over mogelijkheden
en onmogelijkheden.
– volgt externe ontwikkelingen en stemt deze, in overleg met het bestuur,
waar nodig af op de organisatie van de vereniging.
– stelt de jaarlijkse begroting op en bewaakt deze.
– stelt het financieel jaarverslag op.
– roept de kascontrolecommissie bijeen.
– legt twee maal per jaar verantwoording af aan de leden van de vereniging.

Vaardigheden: de penningmeester
– is financieel onderlegd, heeft een opleiding in financieel beheer gevolgd,
c.q. is werkzaam als zodanig in de financiële sector.
– is nauwkeurig en ordelijk op dit gebied.
– beschikt over contactuele en organisatorische vaardigheden.
– kan overweg met de computer en computerprogramma's op dit gebied.

Tijdsbesteding: naar eigen inzicht.
Formeel moet de penningmeester zich houden aan de jaarplanning en de overige afspraken, die binnen de vereniging zijn gemaakt.Terug naar overzicht