Tafeltennis Nijmegen

  

STANDAARD ZAALINDELING.

Onderstaand de - min of meer - standaard zaalindeling van Tafeltennis Nijmegen. Gaarne nota nemen van het feit dat hiervan bijna wekelijks moet worden afgeweken door onvoorziene omstandigheden. Voor een actueel overzicht van de laatste wijzigingen klik hier.