Tafeltennis Nijmegen

  

OVER TAFELTENNIS

Tafeltennis is een dynamische (racket)sport. Het wordt zowel in wedstrijdverband als op recreatieve wijze beoefend. Tafeltennis kan zonder grote kans op blessures op alle leeftijden worden beoefend.


Heel veel mensen hebben wel eens ‘gepingpongd’ op een camping, in de garage of bijvoorbeeld in de tuin. We kunnen gerust stellen dat bijna iedereen wel eens tegen een balletje heeft geslagen. Voor miljoenen mensen in de hele wereld is het een gezonde ontspannende tijdspassering. Het is een sport die op alle leeftijden wordt beoefend: tafeltennis is een live-time sport. Als wedstrijdsport stelt tafeltennis hoge lichamelijke en mentale eisen aan de spelers.


In het kort enige aandacht aan de geschiedenis en enkele wetenswaardigheden van de tafeltennissport.

·        Het ontstaan.

·        Het materiaal.

·        De verschillende soorten van spin (rotatie).

·        De snelste racketsport …. .

·        Live time- en gezondheidssport voor iedereen.

 

Het ontstaan
Over het ontstaan van het tafeltennis bestaan vele theorieën. Algemeen wordt uitgegaan dat tafeltennis van Engelse afkomst is. Vrij unaniem zijn de kenners van mening dat tafeltennis in de 19e eeuw ontstaan is uit het tennis als een salonspel voor de meer welgestelden. Het werd minitennis of miniatuurtennis genoemd. De heren speelden in hun dinner-jackets en de dames in lange, wat ingesnoerde japonnen.

Eind van 19e begin 20e eeuw verspreidden het zich over meerdere landen. In die periode ontstonden met name in Engeland de eerste verengingen. Al snel was deze ontwikkeling ook in vele ander landen te zien. In 1925 is de internationale bond (ITTF) opgericht. Zij organiseerde in 1926 de eerste wereldkampioenschappen. In 1935 werd de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) opgericht. Er zijn zo’n 600 verengingen hierbij aangesloten. In 2015 zijn 290 landen !! aangesloten bij de ITTF. Hiermee behoort tafeltennis tot de vijf meest verspreide sporten in de wereld.

 

Het materiaal

De bal
De eerste bal waarmee is gespeeld was gebreid!! Deze is al snel vervangen door een bal van kurk en enige tijd later door een rubberen bal. Rond 1890 werd een lichtere celluloid bal geïntroduceerd. Deze bal is tot 2014 in gebruik geweest. Vanaf 2015 wordt er gespeeld met een plastic bal. Deze is geïntroduceerd, omdat celluloid licht ontvlambaar is en een te grote kans op brandgevaar meebrengt.

De  bal heeft een diameter van 40 millimeter en een gewicht van 2,7 gram en dient zuiver rond te zijn. De kleur van de bal is wit of geel/oranje. De bal dient eenkleurig te zijn.

Het bat en de bekleding
De ontwikkeling van het bat (frame/racket) en de bekleding daarvan heeft stormachtige ontwikkelingen gekend. Het doel hiervan was om steeds meer spin en snelheid aan de bal te kunnen geven. De ontwikkelingen gingen zo ver dat door de grootte van de snelheid en de spin van de bal het praktisch onmogelijk werd de bal te retourneren. De kern van het spel ging hierdoor verloren. Uiteindelijk is er een aantal regels opgesteld waaraan het bat en de bekleding moet voldoen.

De ontwikkeling van het materiaal
Op een korte periode na wordt er gespeeld met een houten frame. De bekleding veranderde steeds. De laatste jaren hebben er geen spectaculaire veranderingen meer plaatsgevonden.

Kort de belangrijkste ontwikkelingen:

1.   Houten bat zonder bekleding.
2.   Een soort tennisracket eerst bespannen met darm (varkensblaas) later met perkament.
3.   Houten bats voorzien van gleufjes om beter effect te kunnen geven
4.   Hierna werd alleen nog geëxperimenteerd met de bekleding op een houten frame:
      - kurk, schuurpapier *, leer, vilt  en zelfs- met ivoor
      - rubberen bekleding
      - sponsrubber: een soort van schuimrubber
      - rubber met een onderlaag van sponsrubber: het sandwichbat.

Het sandwichbat wordt praktisch door alle spelers gebruikt en is aan beide zijden van het frame bekleed. Er is wel een verschil in de soort en de dikte van de bekleding die de eigenschappen van de bekleding bepalen. Afhankelijk van de speelwijze wordt de soort van bekleding gekozen. Aan een zijde moet de bekleding rood en aan de andere zijde zwart van kleur zijn.

*  Sinds 2012 worden er speciale toernooien gespeeld met een bat dat weer bekleed is met schuurpapier. Begin 2015 werd in Engeland hiermee een toernooi gespeeld met prijzenpot van £ 100.000!  

De tafel en het net
De tafeltennistafel heeft een lengte van 274 centimeter en een breedte van 152,5 centimeter. Het tafelblad, 76 centimeter boven de vloer, is door een net verdeeld in twee gelijke vlakken. Ten behoeve van het dubbelspel is bovendien elk van deze vlakken door middel van een witte middenlijn opgesplitst in twee vlakken. Het speelvlak is donkergroen of blauw van kleur en mag niet reflecteren.   
Het net is 186 centimeter breed en 15,25 centimeter hoog en is aan de bovenkant voorzien van een 15 millimeter brede witte bies.

 

De verschillende soorten van rotatie (spin)
Bij tafeltennis speelt spin een grote rol. De richting van de slagbeweging en de plaats waar de bal wordt geraakt bepaalt het soort van spin. Een bal gespeeld met:
      - backspin zal na de stuit op de tafel achterwaarts willen rollen
      - topspin zal na de stuit op de tafel voorwaarts willen rollen
      - zijwaartse spin zal na de stuit naar links of naar rechts wegdraaien. In de praktijk wordt back- en           topspin vaak gecombineerd met zijspin.

De snelste racketsport
Tafeltennis wordt wel gezien als de snelste racketsport. Wanneer we badminton, tennis en tafeltennis vergelijken, kunnen we vaststellen waarom tafeltennis dit predicaat draagt.


Badminton

Tennis                         

Tafeltennis                   

Conclusie

Grootte speelveld m x m


13,4 x 6,1


23,9 x 8,2

2,74 x 1,52

Tafeltennis wordt op het kleinste speelveld gespeeld.

Maximale balsnelheid Km/uur


300 - 400


200


180

Tafeltennis heeft de minste snelheid direct na het raken   van de bal

De kortst benodigde  reactietijd in seconden


0,1 - 0,3


03 - 0,5


0,01 - 0,03

Tafeltennis is de snelste racketsport gezien de beschikbare tijd   tussen twee balcontacten


Wanneer we weten dat de visuele reactietijd van een mens zo’n 0.13 tot 0.21 seconden bedraagt, is uit bovenstaande tabel duidelijk waarom tafeltennis gezien wordt als de snelste racketsport. In de zeer korte beschikbare tijd wordt de speler nog eens geconfronteerd met allerlei waarnemingen en beslissingen. Waar wordt de bal heen gespeeld (kort-lang-links-rechts-e.d.), hoeveel spin bezit de bal, hoeveel snelheid, waar staat de tegenstander, speel ik met veel of weinig snelheid of spin, plaats ik naar de backhand-, midden of forehandhoek etc.? Al deze informatie en beslissingen vragen ook nog eens tijd. Tafeltennis zou dan ook niet mogelijk zijn als de spelers niet beschikken over een goede waarnemings- en ervaringsanticipatie. Anticipatie is aangeboren, maar wordt door training verbeterd en kan deels worden aangeleerd.  

Live time- en gezondheidssport
Tafeltennis is niet alleen de snelste sport en het spel met de kleine bal bevordert ook de gezondheid. Dit is niet zo maar uit de lucht gegrepen, maar wetenschappelijk vastgesteld.

Het instituut voor sportwetenschappen van de Universiteit Magdenburg, Duitsland, heeft in een wetenschappelijke studie vastgesteld dat tafeltennis de gezondheid bevordert. Bij gerichte tafeltennisoefeningen is de sport zeer geschikt voor het vergroten van het uithoudingsvermogen en heeft hierdoor een preventieve werking op hart- en vaatziekte. Bovendien stimuleert het de beweeglijkheid, de coördinatie en de reflexen. Het onderzoek resulteerde dat tafeltennis – als eerste balsport – door de Duitse Sport Federatie erkent werd met de kwaliteitszegel ‘SPORT VOOR GEZONDHEID’. Inmiddels worden door verenigingen onder leiding van geschoolde trainers cursussen aangeboden. In Duitsland vergoeden verschillende ziektekostenverzekeringen geheel of gedeeltelijk de kosten van de deelname aan deze tafeltennistrainingen. Er wordt uitgegaan dat velen hierdoor de tafeltennissport een leve lang kunnen blijven beoefenen.

Gerenommeerd arts, psychiater en hersendeskundige uit Amerika Dr. Daniel Amen  zegt dat tafeltennis “de beste hersensport ter wereld” is.

“Er zijn nog steeds mensen die denken dat tafeltennis een simpele sport is, maar ik denk dat het de beste hersenensport ooit is. Het is zeer aerobe van aard, maakt gebruik van zowel het boven- als onderlichaam, is zeer geschikt voor de oog-handcoördinatie en reflexen en zorgt ervoor dat je veel verschillende gebieden gebruikt van de hersenen. Tafeltennis vraagt bovendien net zoveel denkwerk als schaken. Plus, tafeltennis veroorzaakt heel weinig blessures.”

Het spel wordt in verschillende landen zelfs aanbevolen als een activiteit voor het vertragen van Alzheimer en om te helpen bij de behandeling van dementie. Er is ontdekt dat mensen in bijvoorbeeld verzorgingshuizen waar tafeltennistafels worden geïntroduceerd mentaal wakkerder worden door het spelen van het spel!

 

                                                                   

 TAFELTENNIS EEN SPORT VOOR EEN LEVEN LANG