Tafeltennis Nijmegen

  

VEILIG SPORTEN


Tafeltennis Nijmegen streeft naar een Veilig Sportklimaat. Dat wil zeggen dat de vereniging “Iedereen de gelegenheid biedt om op eigen niveau tafeltennis te spelen in een veilige en prettige omgeving”


Om een veilig sportklimaat te bevorderen heeft het bestuur enkele maatregelen genomen. We hebben een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld, we hebben aannamebeleid gemaakt voor bepaalde functies, we hebben omgangsregels voor alle TN leden afgesproken en de door de bond vastgestelde gedragscode voor trainers onderschreven. Dit alles moet ervoor zorgen dat “veilig” betekent dat iedereen mee kan doen en erbij kan horen. En “prettig” betekent dat TN iedereen de kans wil geven te sporten en zo bij te dragen aan positieve onderlinge ontmoetingen.
Veilig Sporten

De VertrouwensContactPersoon (VCP) Ingrid Koppelman.
Grensoverschrijdend gedrag is al het gedrag dat over jouw grenzen gaat. Denk hierbij aan pesten, intimidatie (seksueel of verbaal), machtsmisbruik, uitsluiting, stalking.
Als er iets niet goed gaat op het gebied van dat veilige sportklimaat (veilig en prettig) kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van Tafeltennis Nijmegen, Ingrid Koppelman. Je kunt haar bereiken via het emailadres vcp@tafeltennisnijmegen.nl of via 06-38781534 
Een gesprek met de VCP is altijd vertrouwelijk en helpt je verder op weg om jouw klacht of jouw gevoel serieus te nemen.


Aannamebeleid
Voor de “kritische” functies: alle trainers, penningmeester en barcoördinator hebben we een beperkte, maar verplichte sollicitatieprocedure afgesproken. We voeren een gesprek, vragen referenties, trekken die na en we verlangen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Omgangsregels
Bij TN gaan we uit van het standpunt dat een ieder zich veilig en prettig moet voelen in het beoefenen van de tafeltennissport. Ieder mens, op elk speelniveau is welkom bij onze club. Daarom is het volgende uitgangspunt leidend in de omgang met elkaar.

1. Er is geen plaats voor grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie en misbruik, intimidatie en machtsmisbruik, pesten en uitsluiting, verbale of non-verbale agressie (schelden) en geweld, racisme, discriminatie

2. We zijn allemaal verantwoordelijk voor een goede sfeer en gang van zaken tijdens het vrij spelen, de trainingen en de wedstrijden.

3. Als we het gedrag van een clubgenoot onprettig vinden, zeggen we dat tegen die persoon. We lossen (mogelijke) problemen op door erover te praten.

4. We respecteren elkaar en maken geen grappen ten koste van anderen en/of anders zijn.

5. We hebben respect voor elkaars kunnen.

6. We helpen, steunen en waarderen elkaar tijdens trainingen en wedstrijden.

7. We schelden niet op elkaar en op tegenspelers.

8. Alcohol wordt geschonken aan personen boven de 18 en wordt alleen genuttigd in de kantine. Tijdens competitiewedstrijden is dit ook toegestaan op de tribune (achter de afrastering), niet op het speelveld.

9. We hebben respect voor onze sportomgeving; zoals het opzetten en opruimen van de  tafeltennistafels, opruimen van ballen, kopjes en glazen en we laten de kleedkamers netjes achter.

TN onderschrijft daarnaast de gedragscodes voor trainers.

Deze zijn te vinden op de website van Centrum Veilige Sport: https://centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes/gedragscode-voor-trainerscoaches-en-begeleiders).