Tafeltennis Nijmegen

  

Bestuur

De huidige samenstelling van het bestuur:


Naam

Functie

Contact

Paul Henfling

Voorzitter (a.i.)

Email

Martijn Wiltink

Penningmeester

Email

Ingeborg van den Boorn

Secretaris

Email

Paul van Gend

Ledenadministratie

Email

Paul Henfling

Technische commissie

Email

Paul Wijnhoven

Breedtesport


Albert & Ans Claassen

Barbeheer