Tafeltennis Nijmegen

  

Bestuur

De huidige samenstelling van het bestuur:


Naam

Functie

Contact

Wim Spek

Voorzitter

Email

Henk van Oosteren

Penningmeester

Email

Rene Derkse

Secretaris

Email

Paul van Gend

Ledenadministratie

Email

Paul Henfling

Technische commissie

Email

Paul Wijnhoven

Breedtesport


Albert & Ans Claassen

Barbeheer