Tafeltennis Nijmegen

  

Lid worden <For the English version on how to become a member: click here>

Of je nu beginner bent of gevorderde, af en toe een balletje wilt slaan of fanatiek wilt gaan trainen onder leiding van deskundige trainers: voor iedereen van jong tot oud is er plek binnen Tafeltennis Nijmegen. En het mooie is: je kunt vrijblijvend, dus gratis 4 keer meedoen aan een breedtesporttraining! Voor meer informatie hierover kunt u in de zaal of aan de bar geholpen worden.


Enkele zaken om verder in de gaten te houden:

In Nijmegen wil de gemeente dat iedereen mee kan doen in de samenleving, ook mensen met een laag inkomen. Met de Meedoen-regeling geeft de gemeente mensen met een laag inkomen de kans om deel te nemen aan cultuur, sport of educatie. De gemeente stelt hiervoor per persoon een bedrag van maximaal   € 150 euro beschikbaar. Tafeltennis Nijmegen doet hier aan mee. Zie bijgaand document voor details inzake deze regeling.  Meedoen aan sport.docx


Het lidmaatschap van TN loopt van januari tot en met december van een kalenderjaar. De basiscontributie bedraagt € 215,- per jaar. Hierin is één training per week inbegrepen.

Een donateurschap (niet-spelend lid) bedraagt per jaar € 20,-

Betaling via automatische incasso is verplicht bij lidmaatschap. De incasso’s zullen halfjaarlijks worden geïnd (april en oktober).

Bij TN gelden de volgende toeslagen op de basiscontributie:
- Trainingstoeslag tweede training (per half jaar) € 35,- *
- Trainingstoeslag derde training (per half jaar) € 70,- *
- Competitietoeslag jeugd NTTB (per half jaar) € 25,-
- Competitietoeslag senioren NTTB (per half jaar) € 25,- **
- Competitietoeslag bedrijfscompetitie (NBTF) (per jaar) € 12,-

* Spelers worden hiertoe uitgenodigd door de Technische Commissie
** Competitie spelende senioren (NTTB) zijn door de ALV verplicht gesteld om 1 á 2 keer per jaar oud papier op te halen t.b.v. de vereniging. Indien men niet hieraan wil mee doen, geldt een toeslag van € 50,- per half jaar.

Lid worden kan heel gemakkelijk: download hier
het aanmeldings- en incassoformulier, print het uit en vul de benodigde gegevens duidelijk en volledig in. Is alles correct ingevuld? Stuur dan het formulier naar

Ledenadministratie Tafeltennis Nijmegen
Postbus 1317
6501 BH Nijmegen 

Of stop het in de brievenbus in de kantine. Afgeven aan een van de trainers of bestuursleden kan natuurlijk ook. Of mail het naar de Ledenadministratie. Dat email adres kan ook voor andere vragen of opmerkingen worden gebruikt.